Etusivu

 

Mitä on selektiivinen mutismi?

Oletko joskus tavannut lapsen tai nuoren, joka vaikuttaa hyvin ujolta tai jännittyneeltä ja joka ei puhu mitään? Olet kenties tavannut selektiivisen mutistin. Selektiiviset mutistit osaavat varsin hyvin puhua, mutta puhuvat vain tietyissä paikoissa ja tietyille ihmisille. Selektiivinen mutismi tarkoittaa valikoivaa puhumattomuutta, mutta yhtä hyvin voisimme puhua valikoivasta puhumisesta.

Mikä tämän sivuston tarkoitus on?

Selektiivinen mutismi on Suomessa vielä melko tuntematon pulma, johon edes terveydenhuoltohenkilöstö ei aina osaa suhtautua oikealla tavalla. Sivuston tarkoitus on kertoa, mitä selektiivinen mutismi on, mistä siihen voi hakea apua ja antaa joitakin vinkkejä siihen, miten mutistin kanssa kannattaa toimia. Sivuston on tehnyt ja sitä ylläpitää joukko yksityishenkilöjä, joilla on omakohtaista kokemusta selektiivisestä mutismista.

Perustietoja selektiivisestä mutismista, sen syistä ja oireista on valikossa Selektiivinen mutismi. Vinkkejä vanhemmille ja ammattikasvattajille on valikoissa Vanhemmille ja Opettajille ja lastenhoitajille.

Sivustossa on myös blogi, jossa annetaan ääni selektiivisille mutisteille ja heidän läheisilleen.

 

Lähteet

Tämä sivusto on tehty kokoamalla tietoa ja kokemuksia seuraavista lähteistä:

  • Selective Mutism Group -keskusteluryhmä www.selectivemutism.org
  • Huopainen, Kirsi 2013: Selektiivisen mutismin kirjo koulussa. Itä-Suomen yliopisto. Filosofinen tiedekunta, Kasvatustieteen ja psykologian osasto. Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma.
  • Räsänen, E. 2000. Valikoiva puhumattomuus. Teoksessa Räsänen, E., Moilanen, I., Tamminen, T. & Almqvist, F. (toim.) Lasten- ja nuorisopsykiatria. Jyväskylä: Gummerus.
  • Shipon-Blum, Elisa 2007: ”When words Just Won’t Come Out”. Understanding Selective Mutism. http://www.selectivemutism.org/resources/library/SM%20General%20Information/When%20the%20Words%20Just%20Wont%20Come%20Out.pdf
  • Ralli, Anu & Virmajoki, Riitta 2009: Valikoivasti puhumaton lapsi koulussa. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, Erityispedagogiikan aineopintojen tutkielma.
  • Johnson, Maggie & Wintgens, Alison 2012: Can I tell you about Selective Mutism? A guide for friends, family and professionals. Lontoo: Jessica Kingsley Publishers.
  • Kela www.kela.fi
  • Facebook-vertaisryhmä Selektiivinen mutismi