Selektiivinen mutismi

mitä on selektiivinen mutismi?

Oletko joskus tavannut lapsen tai nuoren, joka vaikuttaa hyvin ujolta tai jännittyneeltä ja joka ei puhu mitään? Olet kenties tavannut selektiivisen mutistin. Selektiiviset mutistit osaavat varsin hyvin puhua, mutta puhuvat vain tietyissä paikoissa ja tietyille ihmisille. Selektiivinen mutismi tarkoittaa valikoivaa puhumattomuutta, mutta yhtä hyvin voisimme puhua valikoivasta puhumisesta.

Selektiivinen mutismi (SM) on ahdistuneisuushäiriö. SM-lapsilla ahdistuneisuus ilmenee kyvyttömyytenä puhua yhdessä tai useammassa sosiaalisessa ympäristössä. Lapsi ei kieltäydy tahallaan puhumasta, vaikka hän kykeneekin siihen mukavaksi kokemassaan tilanteessa.

Suurin osa SM-lapsista käyttäytyy tutuksi ja turvalliseksi kokemassaan ympäristössä aivan kuin muutkin lapset. Vanhemmat kertovat usein, kuinka riehakkaita, sosiaalisia, hauskoja, kyseleviä, äärimmäisen puheliaita ja jopa komentelevia ja itsepäisiä nämä lapset ovat kotona. Muista lapsista heidät kuitenkin erottavat vakavat käyttäytymisen estot ja kykenemättömyys puhua useimmissa sosiaalisissa tilanteissa.

Yli 90 prosentilla selektiivisestä mutismista kärsivillä lapsilla on myös sosiaalisia pelkoja tai ahdistusta. Selektiivisestä mutismista kärsivät lapset ja nuoret todella pelkäävät puhumista ja sosiaalista kanssakäymistä, jossa odotetaan puhumista. He seisovat usein pelon jähmettäminä kohdatessaan tiettyjä sosiaalisia tilanteita. Jumiutumiset ahdistavissa tilanteissa ovat hyvin yleisiä, lapsi kirjaimellisesti jähmettyy, on ilmeetön eikä näytä tunteitaan.

 

Selektiivinen mutismi on Suomessa vielä melko tuntematon pulma. Yleinen kokemus tuntuu olevan, että kun lapsen mutismista kertoo koulussa, päiväkodissa tai jopa neuvolassa, lääkärillä tai sairaalassa, asiantuntijat ovat hyvin ymmällään eikä heillä tunnu olevan tietoa mutismin syistä tai hoidosta. Monesti hoitotahoilla saattaa olla jopa aivan vääriä käsityksiä – hyvin yleisesti esimerkiksi luullaan, että lapsi kieltäytyy puhumasta, kun hän yksinkertaisesti vain ei siihen kykene.