Oireet

Käyttäytymisen ominaispiirteitä selektiivisesti puhumattomilla lapsilla sosiaalisissa tilanteissa

”Kun ei vain saa sanaa suustaan”
Selektiivisen mutismin ymmärtäminen
Tri Elisa Shipon-Blum
Executive Director/Medical Director
The Selective Mutism Group Childhood Anxiety Network
http://www.selectivemutism.org/resources/library/SM%20General%20Information/When%20the%20Words%20Just%20Wont%20Come%20Out.pdf

On tärkeä ymmärtää, että suurin osa SM-lapsista ovat mukavassa ympäristössä yhtälailla normaaleja kuin muutkin lapset. Vanhemmat kertovat usein, kuinka riehakkaita, sosiaalisia, hauskoja, kyseleviä, äärimmäisen puheliaita ja jopa komentelevia ja itsepäisiä nämä lapset ovat kotona. Muista lapsista heidät kuitenkin erottavat vakavat käyttäytymisen estot ja kykenemättömyys puhua useimmissa sosiaalisissa tilanteissa. Näistä lapsista tuntuu kuin he olisivat jatkuvasti ”esiintymislavalla”. Tämä saattaa olla varsin sydäntäriipivää sekä lapselle että hänen vanhemmilleen. Lapsilla on usein oireita ennen sosiaalisia tapahtumia ja niiden aikana. Vatsakipu, pahoinvointi, oksetus, ripuli, päänsärky ja joukko muita fyysisiä oireita ovat tyypillisiä ennen koulua tai sosiaalisia menoja.

Koulussa useimmat SM-lapset ovat liikkumattomia ja ilmeettömiä, ja useimmilla esiintyy kankeaa tai jäykkää kehonkieltä. Jotkut lapset kääntävät päätään, pureskelevat tai pyörittävät hiuksiaan, välttävät katsekontaktia tai vetäytyvät nurkkaan. Ajan kuluessa lapset oppivat selviytymään ja osallistumaan joihinkin sosiaalisiin tilanteisiin; he vain toimivat ei-verbaalisesti tai puhuvat hiljaa vain tietyille ihmisille. Sosiaaliset suhteet ovat hyvin vaikeita näille lapsille.

SM-lapsilla on suuria vaikeuksia aloitteellisuudessa ja he ovat hitaita vastaamaan myös ei-verbaalisen kommunikaation yhteydessä. Tämä voi tulla lapselle ajan myötä hyvin turhauttavaksi. SM-lapsen ei-verbaalinen mukanaolo sosiaalisissa tilanteissa voi jatkua vuosia, elleivät vanhemmat saa lapsiaan oikein diagnosoitua ja hoidettua.

Valikoivasti puhumattoman lapsen tyypillisimmät piirteet
Seuraavat ovat erilaisia tyypillisiä piirteitä, joita olen tavannut satojen SM-lapsien joukossa:

 • PUHUMATTOMUUS
 • kasvojen ilmeettömyys (ahdistuneena)
 • tuijottaminen tyhjyyteen (ahdistuneena)
 • katsekontaktin vaikeus (ahdistuneena)
 • jähmettyminen paikoilleen (ahdistuneena)
 • kankea tai jäykkä kehonkieli (ahdistuneena)
 • leikin aloittamisen vaikeus
 • kiittämisen ja tervehtimisen vaikeus
 • vastaamisen hitaus (esim. kysymykseen vastaaminen verbaalisesti tai ei-verbaalisesti kestää tavallista kauemmin, mistä johtuen standardoidut testit ovat vaikeita ja johtavat usein vääriin lopputuloksiin)
 • kasvanut herkkyys ympäristölle, metelille, väkijoukoille tai kosketukselle
 • liiallinen taipumus kantaa huolta asioista ja pelätä (esiintyy usein yli 6-vuotiailla lapsilla)
 • käyttäytymisen piirteet kotona esim. ailahtelevaisuus, jäykkyys, joustamattomuus, viivyttely, itkeminen helposti, ohjauksen tarve, komenteleminen, hallitseminen, äärimmäinen puheliaisuus ja ilmeikkyys
 • älykkyys, havaintokykyisyys ja tiedonhalu
 • sisäänpäinkääntyneisyys ja herkkyys (näyttää ymmärtävän ympäröivää maailmaa paremmin kuin muut samanikäiset lapset ja on herkempi tunteille ja ajatuksille, vaikka usein vaikeuksia omien tunteiden ilmaisussa)
 • taiteellisuus ja kiinnostus taiteita kohtaan.

Kuten selvästi voidaan havaita, puhumattomuus on vain yksi valikoivasti puhumattomien lapsien piirteistä.