Kelan etuudet

Lapsi tai nuori, jolla on selektiivinen mutismi, voi saada Kelalta vammaistukea. Tuki voidaan myöntää korotettuna.

Hakemusta laatiessa kannattaa muistaa, että Kela haluaa paljon tekstiä ja hakemukseen on hyvä kirjata kaunistelematta, jopa kärjistäen kaikki vaikeudet, mitä mutismi tuo tullessaan. Tässä muutamia esimerkkejä:

 • lapsi/nuori tarvitsee ”tulkkia” joka päivä esim. lääkärissä, kampaajalla, lipun ostossa jne.
 • lapsi/nuori tarvitsee apuvälineitä kommunikointiin (matkapuhelin/viestitoiminto, tietokone)
 • koulun kanssa yhteydenpito vaatii enemmän kuin ns. normaalilla lapsella
 • kotona kuvataan/äänitetään lukuläksyjä tai esitelmiä, kun lapsi ei pysty koulussa puhumaan
 • vanhemman aikaa ja voimavaroja vie, kun kertoo useille ihmisille lapsen ongelmista ja koettaa selittää, miten hänen kanssaan tulisi toimia ettei aiheuta lapselle lisäahdistusta
 • vanhemmille tulee työpoissaoloja ja ansionmenetyksiä palaverien tai lääkäri-/terapiakäyntien takia
 • sosiaaliset tilanteet ovat lapselle vaikeita ja aihettavat hänelle ahdistusta, joka saattaa purkautua kiukkuna ja aggressiivisuutena kotona
 • lapsen mutismi on raskasta myös vanhemmille.

Harkitse, minkä ikäisen lapsen annat lukea mitä olet hakemukseen kirjoittanut. Jos lapsi/nuori lukee tekstin, selitä hänelle, että tässä asioista on kerrottu vain huonot puolet. Yleensähän keskitymme ihan pieniinkin positiivisiin asioihin ja edistysaskeliin, mutta Kelan hakemuksessa pääpaino on nimenomaan niissä asioissa, jotka ovat hankalia.

 

Korotetun vammaistuen kriteerit – kuvaile lapsen vaikeuksia

Tässä yli 16-vuotiaan vammaistukihakemuksen kriteereistä esimerkkeineen.

Selektiivinen mutismi ja ahdistuneisuushäiriö heikentää kykyä

 • huolehtia itsestään, esim. ei pysty liikkumaan linja-autolla ahdistuneisuuden vuoksi, ei pysty soittamaan itselleen lääkäriaikoja, käymään yksin lääkärissä, käymään kaupassa, apteekissa, pankissa jne
 • selviytyä välttämättömistä kotitaloustöistä, esim. kaupassa käynti yksin ei onnistu
 • selviytyä työ- ja opiskelutehtävistä, esim. ei pysty työskentelemään eikä opiskelemaan.

Selektiivinen mutismi ja ahdistuneisuushäiriö aiheuttaa

 • haittaa, esim. suuret vaikeudet kommunikoinnissa ja sosiaalisissa suhteissa, liikkumisessa, opiskelussa, työnteossa – merkittävä invalidisoiva vaikutus
 • avuntarvetta, esim. vanhempien apu liikkumiseen ja asioiden hoitoon – julkisten kulkuvälineiden käyttö, kaupassa/lääkärissä/apteekissa/pankissa/Kelalla käynti ym. ei onnistu yksin
 • ohjauksen ja valvonnan tarvetta, esim. jumiutumisista johtuen voi tarvita ohjausta hygieniasta huolehtimisessa, ruuanlaitossa, mahd. lääkkeiden ottamisessa
 • erityiskustannuksia, esim. asuntolassa asuminen, matkat, puhelin, tietokone.

Linkkejä Kelan sivustoon

Alle 16-vuotiaan vammaistuki

Yli 16-vuotiaan vammaistuki

Nuoren kuntoutusraha 16–19-vuotiaalle

Matkakorvaus kuntoutuksesta aiheutuneisiin kuljetuksiin